Co to są Profesjonalne Kursy dla Kierowców

 

Profesjonalne kursy dla kierowców na platformie dobreosk.pl to efekt 17 lat doświadczeń firmy SPH Credo we współpracy z branżą szkolenia kierowców.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stworzyliśmy rozwiązanie umożliwiające połączenie wszystkich dotychczasowych metod szkolenia teoretycznego, który w sposób zintegrowany i kompleksowy prowadzi kandydatów na kierowców do poznania i ugruntowania wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego oraz dziedzin związanych z prowadzeniem pojazdów, które pozwolą na wykształcenie przyszłego dobrego i odpowiedzialnego kierowcy.

Profesjonalne kursy dla kierowców to połączenie możliwości jednolitego szkolenia na wykładach w OSK w domu przy pomocy komputera lub tradycyjnie korzystając z książki. Ucząc się każdą z wymienionych metod, kursant ma kontakt z systemem szkolenia nadzorowanym przez specjalistów SPH Credo.

Materiał szkoleniowy z zakresu każdej kategorii prawa jazdy został podzielony na lekcje, które w sposób metodyczny prowadzą proces szkolenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 25 listopad 2013, 4:10